1 milion dollarë për renovimin e shkollës SHMP “Adem Gllavica” në Lipjan

1 milion dollarë për renovimin e shkollës SHMP “Adem Gllavica” në Lipjan

Aksidentohen dy vetura të policisë derisa po ndiqnin një grup hajnash në Lipjan, katër policë të lënduar

Ka filluar renovimi i shkollës SHMP “Adem Gllavica” në Lipjan, ky projekt do të përfshijë renovimin e terësishëm të shkollës të cilin ka mundësuar Depertamenti i Ushtrisë Amerikane në Evropë.

Vlera e projektit do të jetë mbi 1 milion dollarë dhe njëherit është investimi më i madh në renovimin e shkollave në regjion.

Komuna e Lipjanit falenderon Departamentin e Ushtrisë Amerikane për investimin e këtij projekti me rëndësi të veqantë për Komunën e Lipjanit.

COMMENTS