Bëhet hapja publike e ofertave për dhënien në shfrytëzim të lokaleve afariste të Komunës së Lipjanit

Bëhet hapja publike e ofertave për dhënien në shfrytëzim të lokaleve afariste të Komunës së Lipjanit

Kryetari Ahmeti, priti në takim një grup të rinjsh nga Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN)

Komisioni vlerësues për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës së Lipjanit, sot në sallën e Kuvendit Komuna ka bërë hapjen e ofertave të pjesëmarrësve në ankandin publik për dhënien në shfrytëzim të lokaleve afariste.

Në këtë rast, kryetari i këtij komisioni, Shkelzen Hajdini së bashku me të gjithë anëtarët e tjerë të komisionit me qëllim të ofrimit të transparencës për pjesëmarrësit kanë proceduar në formë publike hapjen e ofertave për këtë ankand publik.

COMMENTS