Bëhet hapja publike e ofertave për dhënien në shfrytëzim të lokaleve afariste të Komunës së Lipjanit

Bëhet hapja publike e ofertave për dhënien në shfrytëzim të lokaleve afariste të Komunës së Lipjanit

Sulmon bashkëshorten, arrestohet një person në Lipjan

Komisioni vlerësues për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës së Lipjanit, sot në sallën e Kuvendit Komuna ka bërë hapjen e ofertave të pjesëmarrësve në ankandin publik për dhënien në shfrytëzim të lokaleve afariste.

Në këtë rast, kryetari i këtij komisioni, Shkelzen Hajdini së bashku me të gjithë anëtarët e tjerë të komisionit me qëllim të ofrimit të transparencës për pjesëmarrësit kanë proceduar në formë publike hapjen e ofertave për këtë ankand publik.

COMMENTS