Ekskursion i Korruptuar

Ekskursion i Korruptuar

BAZAT STRATEGJIKE TË ORGANIZIMIT TË PUNËS MËSIMORE SI DETYRË E MËSIMDHËNËSIT

Organizimi i këtij ekskursioni përpos që u bë me afera korruptive, ky ekskursion është i pa planifikuar në mënyrë profesionale dhe aspak edukative. Duke pasur parasysh se ekskursioni ka karakter Arsimor, Edukativ, Kulturor e Kombëtar, bëhet pyetja a arrihën këto parametra.
Pse të organizohë ekskusioni në kulmin e punës së nxënësve, kur ata janë të ngarkuar me punën e tyre në ahkollë. Dy muaj nxënësit e kishin te ekskusioni dhe aspak nuk mundë të ishin të orientuar në mësimët e tyre. Pse drejtori ka vendosur për këtë kohë, është një gabim i tijë profesional që nuk i interesonë aspak procesi mësimorë, por bëhet pyetja, ku ishin dhe qfarë mendimi destruktiv mbanë Këshilli i Shkollës që aprovon verbërisht këtë mendim aspak edukativo arsimortë të drejtorit.
Arsyetim:
1. Ekskusionet organizohën në fillim apo mbarim të vitit mësimor, kjo është jo vetëm e proferueshme por edhe obligative.
2. Një planifikim i dobët i drejtorit.
3.Në këtë kohë nxënësit, vështirë se do të realizojnë synimet e ekskusionit.
4. Çdo ditë nxënësit , pasdite janë të lirë dhe nuk kanë mundësi ta shfrytëzojnë bregdetin gjë që do të kishin pasur mundesi potë organizohej në shtator.
5. Jashtë këtijë orari nxënësit, kanë mundësi të jenë edhe ngapak të shfrenuar dhe të bëjnë ndonjë gabim.
6.Çrregullohet procesi mëaimorë.
7. Edhe një javë pas ekskusionit nxënësit do të jenë nën inercionin e ekskursionit gjë që edhe nëntori do të jetë muaji jo efikas.

Këto janë argumente shtesë se ky ekskursion është i pa dobishëm madje edhe i dëmshëm. Nëse është me paftësi të drestorit, është dashtë të kryetari në raport me këtë ekskusion, apo ndoshta ka qenë deahira e ti qe ti zbrazë njëherë e mirë gjepat e prindërve.
Ky ekskuzion mundë të jetë në interes të kryetarit sëbashku me egzekutivin, por mësë paku në interes të nxënësve.

COMMENTS