Fillojnë dëgjimet publike lidhur me Hartat Zonale Komunale (HZK)

Fillojnë dëgjimet publike lidhur me Hartat Zonale Komunale (HZK)

KOSOVA FALENDERON NË MËNYRË TË VEÇANTË SHTETET QË E KANË NJOHUR PAVARËSINË

Në fshatin Janjevë është mbajtur dëgjim publik lidhur Hartat Zonale Komunale (HZK).
Drejtoresha për Planifikim dhe Urbanizëm, Emina Rexhiq ka mabjtur takim me banorët e fshatit Janjevë, Vogacicë, Akllap, Teqe, Bukovicë, Brus, Hanroc, Okosnicë dhe Shisharkë, ku ka prezantuar procesin e hartimit të Hartës Zonale të Komunës (HZK).
Po ashtu, u potencua se ky proces ka një rëndësi të madhe për planifikimin e (HZK), territorin e Komunës së Lipjanit.
Më poshtë gjeni orarin e takimeve që do të mbahen lidhur me Hartat Zonale Komunale (HZK).
• 23 Tetor 2018: SHFMU Sllovi” Hasan Z Kamberi ” Sllovi.
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Sllovi dhe Smallushë
• 24 Tetor 2018: SHFMU ” Zenel Hajdini”, Gadime e ulet
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Gadime e ulët, Gadime e Epërme, Babush i Muhaxherëve, Marec, Vrellë e Gadimës dhe Plitkoviç
• 25 Tetor 2018: SHFMU “Emin Duraku“, Banullë
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Banullë, Gumnasellë, Llugaxhi, Rubofc, Kojskë dhe Gllogoc
• 26 Tetor 2018: Shkolla Fillore “Braqa Aksiq”, Grackë e vjetër
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Gracke e vjetër, Grackë e vogël, Topliqan, Hallaq i Madhë dhe Hallaq i vogël
• 29 Tetor 2018: SHFMU “Migjeni”, Rufc i ri
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Rufc i ri, Rufc i vjetër, Torinë dhe Ribar i vogël
• 30 Tetor 2018: SHFMU “Skenderbeu”, Kraishtë
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Kraishtë, Breg i Zi, Bujan, Varigoc, Zllakuqan dhe Ribar i madh
• 31 Tetor 2018: SHFMU ” Dy Dëshmorët “, Dobrajë e madhe
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Dobrajë e madhe, Dobrajë e vogël, Llugë dhe Poturoc
• 01 Nëntor 2018: SHFMU “Haradin Bajrami”, Magurë
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Magurë, Qylagë, Vershec, Blinajë, Leletiq, Mirenë, Medvec dhe Vrellë e Goleshit
• 02 Nëntor 2018: SHFMU “Ibrahim Banushi”, Shalë
Ftohen qytetarët nga vendbanimet: Shalë, Krojmir, Resinoc, Baicë, Kleqkë dhe Divlakë
Pastaj në qytet, në Sallën e Asamblesë, Kuvendin Komunal Lipjan, nga ora 17:00 takimet organizohen si më poshtë.
Gjithashtu, ju lutem i referoheni hartës se bashkangjitur për zonën urbane për ndarjen e takimeve sipas rajonit:
• 05 Nëntor 2018: Zonat urbane ZU QENDRA, ZUP-1 dhe ZUP-2
• 06 Nëntor 2018: Zonat urbane ZUL-2, ZUL-3 dhe ZUP-5
• 07 Nëntor 2018: Zonat urbane ZUL-4, ZUL-5, ZUL-6, ZUL-7, ZUL-8 dhe ZUL-9
• 08 Nëntor 2018: Zonat urbane ZUP-3, ZUP-4 dhe ZUP-6Image may contain: 7 people, people sitting and indoor

COMMENTS