Këto janë 5 Drejtorit të Komunës së Lipjanit që fillojnë punën në zyret e reja

Këto janë 5 Drejtorit të Komunës së Lipjanit që fillojnë punën në zyret e reja

Nisen dëgjimet publike për Kornizën Afatmeseme Bugjetore për periudhen 2019-2021

Kryetari i Komunës së Lipjanit gjatë ditës së sotme ka vizituar drejtorët dhe zyrtarët e 5 Drejtorive të cilët nga dita e sotme kanë filluar punën e tyre në zyret e reja pronësi e komunës në rrugën “Isa Olluri” në Lipjan.

Kryetari Ahmeti gjatë kësaj vizite u ka uruar punë të mbarë të gjithë zyrtarëve komunal të cilët nga sot kanë filluar punën në ambientet e zyreve të reja duke inkurajuar ata në avancimin e mëtutjeshëm gjatë kryerjen e shërbimeve duke e marrë parasysh që kushtet e punës tani më janë edhe më të mira.

Drejtoritë të cilat janë vendosura në rrugën “Isa Olluri” janë:

Drejtorsië për Zhvillim Ekonomik
Drejtoria për Shërbime Publike
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale
Drejtoria e Inspektoriatit dhe
Drejtoria e Bujqësisë
Po ashtu njoftojmë të gjithë qytetarët të cilët kërkojnë shërbime nga këto Drejtori të drejtohen në adresen e lartë cekur

COMMENTS