Komuna e Lipjanit dhe GIZ diskutojnë rreth hartimit të Hartës Zonale Komunale (HZK)

Komuna e Lipjanit dhe GIZ diskutojnë rreth hartimit të Hartës Zonale Komunale (HZK)

Nënkryetari Xhemajli vendos lule mbi varrin e dëshmorit Hysni Xhemaili

Drejtorati për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit në bashkëpunim me GIZ kanë bërë prezantimin e punës së deritanishme të procesit të hartimit të Draft dokumentit të planifikimit të Hartave Zonale të Komunës së Lipjanit.

I pranishëm ishte edhe kryetari i Komunës Imri Ahmeti i cili ka përshëndetur punën deritanishme si dhe ka dhëne disa rekomandime rreth HZK-së

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i procesit të Draft dokumentit – Harta Zonale e Komunës së Lipjanit (HZK) si dhënë u bë shkëmbimi i opinioneve për të kontribuar në gjithëpërfshirjen e palëve me interes në programe, projekte dhe strategji të ndryshme gjatë hartimit të HZK.

Në këtë rast Drejtoresha e DPUMM Emina Rexhiq ka njoftuar të pranishmit rreth procesit të hartimit të Harta Zonale do të zhvillohet paralelisht me hartimin e Hartës Zonale (HZK) sipas kërkesave dhe Ligjit për Planifikim Hapësinor.

Përfaqësuesit e GIZ kanë diskutuar edhe rreth prezantimit të PZHK dhe PZHU dhe Prezantimit të metodologjisë së vlerësimit të zbatueshmërisë së këtyre planeve.

COMMENTS