Komuna e Lipjanit dhe OJQ VoRAE me marrëveshje për menaxhimin e qendrave mësimore

Komuna e Lipjanit dhe OJQ VoRAE me marrëveshje për menaxhimin e qendrave mësimore

Pas ushqimeve, shqiptarët harxhojnë më së shumti për lojërat e fatit

Nënkryetari i Komunës së Lipjanit, Fauz Xhemajli ka nënshkruar sot një memorandum mirëkuptimi me përfaqësuesin e OJQ Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve (VoRAE), Orhan Butiq, për bashkëpunim rreth transferimit të përgjegjësive të menaxhimit institucional të qendrave mësimore.

Kjo marrëveshje tre vjeçare është arritur në përputhje me perpjekjet e vazhdueshme të Komunës së Lipjanit për të përkrahur integrimin e komuniteteve rom dhe ashkali, të përcaktuar në Planin e Veprimit Lokal të komunës së Lipjanit.

COMMENTS