Komuna e Lipjanit i bashkohet fushatës kundër trafikimit me qenie njerëzore

Komuna e Lipjanit i bashkohet fushatës kundër trafikimit me qenie njerëzore

Arrestohet një fajdexhi në Lipjan

Organizuar nga kordinatorja për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore në Lipjan, në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit kanë mbajtur aktivitete për të ju bashkuar fushatës kundër trafikimit me qenien njerëzore.

Në disa shkolla të Komunës së Lipjanit me profesorët e lëndës Edukata Qytetare janë mbajtur ligjerata për t’i infomuar nxënësit për rreziqet nga trafikimi me njerëz dhe pjesëmarrja aktive e të gjithëve në parandalim dhe luftim të kësaj dukurie.

COMMENTS