Kryetari Ahmeti nënshkruan marrëveshje me UNDP-në për financimin e OShC-ve përfituese në Lipjan

Kryetari Ahmeti nënshkruan marrëveshje me UNDP-në për financimin e OShC-ve përfituese në Lipjan

AUV për rastin e mishit në ETC-në e Lipjanit : Është vërtetuar se nuk ka të bëj me periudhën kohore në të cilën është publikuar

Kryetari Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti ka nënshkruar marrëveshje për Programin Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), dhe Komuna e Lipjanit, i cili zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ku kanë përfituar grante OShC-të nga Komunës së Lipjanit.

Kryetari Ahmeti u shpreh falenderues ndaj UNDB-dhe dhe BE-së për financimin e këtyre projekteve pëfituese duke theksuar se Komuna e Lipjanit gjithmonë do të jetë e gatshme për bashkpunim.

Qëllimi i këtij programi është përforcimi i demokracisë pjesëmarrëse në nivel lokal, zgjerimin e marrëdhënieve efektive mes qeverive lokale dhe OSHC-ve, si dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të OSHC-ve.

COMMENTS