Lekaj: Zgjatja e afatit e shtrenjtoi autostradën “Arbën Xhaferi” për 63 milionë euro

Lekaj: Zgjatja e afatit e shtrenjtoi autostradën “Arbën Xhaferi” për 63 milionë euro

KONFIRMOHET NJË I VDEKUR NGA VIRUSI I NILIT NË KOSOVË

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, ka shpjeguar kontratën mes Qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtel&Enka; për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani i Elezit, duke thënë se kjo autostradë do të kushtojë 608 milionë euro.

Ai ka pranuar se kompania Bechtel&Enka ka kërkuar 63 milionë euro për shkak të zgjatjes së afatit për përfundimin e punimeve në autostradën Prishtinë-Hani i Elezit.

“Kontrata në mes Bechtel&Enka dhe Qeverisë së Kosovës për ndërtimin e autostradës F6 Prishtinë-Hani i Elezit, faktet. Kompania ndërtimore Bechtel&Enka si punëkryerëse dhe Qeveria si punë dhënëse kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani i Elezit në një vlerë prej 599 milionë e 944 mijë e 263 euro. Pas 1 shtatorit të vitit 2015 ky çmim është rritur në 608 milionë e 348 mijë e 630 euro për shkak të ndryshimit të TVSH-së nga 16 në 18 për qind. Punimet kanë filluar në vitin 2014 ndërsa do duhej të përfundonin me 1 janar 2018. Pas vonesave të Qeverisë së Kosovës për pagesat e punimeve të kryera nga punë kryesi, Qeveria i është drejtuar të zgjat afatin për përfundimin e punimeve ashtu që Qeveria Haradinaj me 27 shtator 2017 ka nënshkruar aneks kontratën për përfundimin e punimeve deri me 31. 12. 2018”, tha Lekaj.

Lekaj ka shpjeguar edhe vonesat e pagesave që janë bërë nga Qeveria e Kosovës ndaj kompanisë punëkryerëse Bechtel&Enka.

“Në vitin 2014 është dashur të paguhen 70 milionë, janë paguar 55 milionë. Vonesa 21 për qind e shpenzimeve të planifikuara. Në vitin 2015 është dashur të paguhen 220 milionë, janë paguar 112 milionë, në fillim të vitit janë alokuar vetëm 90 milionë euro, vonesa është për 59 për qind. Në vitin 2016 është dashur të paguhen 205 milionë euro, janë paguar 155 milionë e 978 mijë euro. Në fillim të vitit janë alokuar vetëm 108 milionë euro. Vonesa është 42 për qind. Këto vonesa kanë shkaktuar vonesa në përmbushjen e detyrimeve të debitorit në këtë rast Bechtel&Enka, me fajin e kreditorit Qeverisë së Kosovës përkundër faktit të mbajtjes diku rreth njëqind takimeve mes Bechtel&Enka dhe Qeverisë së Kosovës dhe ish ministrit dhe zyrtarëve tjerë lidhur me këtë temë dhe kërkesave të kontraktorit për pagesë të vonuara duke e paralajmëruar Qeverinë që do të detyrohet të reduktoj produktivitetin dhe rrjedhshmëri në që zgjat planprogramin e punimeve”, theksoi Lekaj.

Po ashtu si pasojë e zgjatjes së afatit për përfundimin e kësaj autostrade, Lekaj ka shpjeguar edhe dëmet që janë shkaktuar nga zgjatja e këtij afati.

“Kërkesa e punëkryerësit, e drejta për përshtatje të drejtë të çmimit kontraktues për shkak të zgjatjes së projektit, klauzola 16 e kontratës, ndërprerja dhe zgjidhja e kontratës nga kontraktori. Dëmi i shkaktuar nga shpenzimet e rrjedhshme nga zgjatja e afatit për përfundimin e punimeve, klauzola 16, a, b e kontratës indirekte. Personali menaxhues për administrimin e projektit ka kushtuar 16.6 milionë euro, pajisjet bazuar në përdorueshmërinë e tyre 30.8 milionë euro. Ndërprerjet, shpenzimet e krijuara për shkak të humbjes së produktivitetit për vitin 2014, 2015 dhe 2016 për shkak të zgjatjes se afatit të përfundimit ka kushtuar 10 milionë euro. Totali që është saktë 63 milionë euro”, tha Lekaj.

Ndaj saj reagoi deputeti i LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili tha se janë të tepruara kërkesat e kompanisë Bechtel&Enka.

“E para duhet qartësuar qytetarëve që kërkesa e Bechtel&Enka nuk është definitive, pra është vetëm një kërkesë e tyre dhe si e tillë duhet trajtuar në bazë të interesave shtetërore ë Kosovës. Fakti që Bechtel&Enka i kërkon 63 milionë euro nuk do të thotë që me automatizëm duhet pranuar si kërkesa legjitime të tyre sepse po me duket e tepruar që Bechtel&Enka t’i kërkoj Kosovës 30 milionë pse i kanë qëndruar kamionët në Kosovë, po me duket e tepruar që ti kërkoj 16 milionë për rrogat e stafit të tyre për shkak të vonesave 11 milionë euro”, tha Abdixhiku.

Ndërsa, ministri Lekaj tha se çdo cent të qytetarëve do ta shfrytëzojnë në të mirën e tyre e jo në dëm të tyre.

“Nuk po i trilloj këto gjëra dhe dikë ta qes në tapetë të zezë, por ta diskutojmë se nuk janë 63 euro, as 63 mijë, por 63 milionë dhe kjo është që e bënë disbalancën dhe komplet strukturën buxhetore ta prishë”, shtoi Lekaj.

Ndryshe, në emër të mos punës efektive, amortizimit të mjeteve të punës, si dhe për shlyerjen e obligimeve që kanë ndaj bankave konsorciumi Bechtel & Enka përpos mjeteve të parapara me kontratë për ndërtimin e autostradës Prishtinë – Hani i Elezit nga Qeveria ka kërkuar edhe 63 milionë euro shtesë.

Përmes një shkrese zyrtare konsorciumi në fjalë ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që t’ua paguajë këtë shumë të mjeteve në emër të mos punës efektive pa fajin e tyre, në emër të amortizimit të mjeteve të punës, si dhe për shlyerjen e obligimeve që kanë ndaj bankave.

COMMENTS