Lulja që çelë sa herë që thirret ezani

Lulja që çelë sa herë që thirret ezani

Së shpejti edhe turistë në hapësirë

Ezani është thirrja e myezinit që bëhet pesë në ditë për të ftuar besimtarët në lutje
Besohet që ezani ka përfitime të shumta në shëndetin e njeriut në qetësimin e nervave.Por, njerëzit në Azerbajxhan thonë se thirrja e ezanit nuk ka efekt vetëm tek njerëzit, por edhe tek kafshët e bimët.

Në këtë rast është një lloj luleje që çel sa herë këndohet ezani, që njihet edhe si Lulja e Ezanit.Kjo gjë interesante ka kapur vëmendjen e shkencëtarëve që nuk e shpjegojnë dot dhe transmetuesit amerikan të mirënjohur CNN.
Ndiqeni reportazhin.

COMMENTS