Të rinjët e LDK-së Lipjan shpërndajnë dhurata për fëmijët me nevoja të veçanta

Çfarë të kontrolloni te vetura para dimrit?

Të rinjët e LDK-së Lipjan sot kanë shpërnda dhurata për fëmijët me nevoja të veçanta.

Anëtarët e forumit të rinisë së LDK-Lipjan sot gjatë ditë kanë shpërndarë dhurata për fëmijët me nevoja të veqanta, të gjithë anëtar të OJQ-së “OPFAKOS” e HENDIKOS dega Lipjan.

Ky aksion ishte me iniciativë e përbashkët me Emina Regjiq dhe Fatime Krasniqi.

Mbi 200 dhurata u shpërndan për këta fëmijë dhe dhuratat që tepruan, anëtarët e forumit morrën aksion ti shperndajnë për femijët tjerë.

COMMENTS